Compact C4-650l

$12,208.35
Model: 70031
Availability: In stock

Compact C4 650 L kan modulere driften fra 12,2 kw - 42,3 kw.
Compact C4 650 L pausefyre
Compact C4 650 L virkningsgrad 92 %
Compact C4 650 L er som standard monteret med iltstyring
Compact C4 650 L kan fyre med træpiller i størrelsen 6 og 8 mm.
Vi anbefaler at man køber træpiller, som er DIN godkendt.

Weight: 740

Tilbehør – medfølger Iltstyring

For at opnå optimal forbrænding er Compact kedlen forsynet med iltstyring. Denne tilpasser kontinuerligt forholdet mellem brændselsmængden og forbrændingsluften, afhængig af varmeforbruget. Herved opnås en optimal, miljørigtig forbrænding og en høj virkningsgrad.

Renseværktøj

Håndsvinget anvendes til manuel rensning af rørbatteri ved at dreje spiralerne (turbolatorerne) i konvektionsdelen. Boremaskine kan også anvendes ved brug af beslag, i stedet for håndsving. Askeskraber bruges til tømning af brændkammeret, når man vil slukke for kedlen. Installation af Compact kedlen Den effektive styring af forbrændingen har betydet, at Compact biokedler installeres med trykekspansion. Anlæg placeres og installeres efter Passats forskrifter med termostatisk kedelshunt ellers bortfalder garantien på Compact kedlen.

INSTALLATIONSDATA

Magasin:
H:
B1:
B2: Magasin
L1:
L2: M. skubber
L3: M. håndtag
L4: Top af keddel
L2 + L4:
Vægt:
650 liter.
1.520 mm.
670 mm.
680 mm.
690 mm.
1.150 mm.
150 mm.
820 mm.
1.970 liter.
740 kg.

TEKNISKE DATA

Vandindhold
E: Højde røgrør
R: Diameter rørrør
C: Højde fremløb
D: Højde retur
F: Afstand fra front. Fremløb
G: Afstand fra front. Retur/rør
T: Rørtilslutning
Hedeflade:
Prøvetryk/Arbejdstryk:
El-forbrug:
Anbefalet min. skorsten:
110 liter.
1.335 mm.
160 mm.
1.245 mm.
335 mm.
400 mm.
625 mm.
1" (F/R)
4 m2.
4/2,5 bar.
145 W.
Ø175 indv. mm.

There is no reviews yet. Be the first to write us your opinion

Add review: